Nông thôn mới

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ về công tác xây dựng nông thôn mới

13/10/2022 15:09 193 lượt xem

Sáng ngày 12/10, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) huyện Bắc Mê tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 60 cán bộ làm công tác xây dựng NTM năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn – Phó chánh Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Giang; Lý Hải Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo cơ quan, ban ngành của huyện, cán bộ phụ trách Nông thôn mới các xã, thị trấn.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ về công tác xây dựng nông thôn mới

Tại lớp tập huấn, các học viên được các giảng viên Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh truyền đạt một số nội dung tổng quan về: Triển khai các văn bản Trung ương về xây dựng NTM; Triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về NTM; Triển khai các bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch thẩm tra, thẩm định hoàn thiện hồ sơ thủ tục, xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM cập nhật đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác xây dựng NTM. Đồng thời, nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tế xây dựng NTM ở đơn vị mình, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương.

Trọng Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập