Văn hóa - Xã hội

Ra mắt Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày tại xã Lạc Nông và xã Phú Nam

06/10/2023 09:28 243 lượt xem

Ngày 18/9, Trung Tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày thôn Bản Noong, xã Lạc Nông và thôn Tắn Khâu, xã Phú Nam, nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Đãng – Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm VHTT&DL; cấp ủy, chính quyền, các ban ngành xã Lạc Nông và xã Phú Nam.

Ra mắt Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày tại xã Lạc Nông và xã Phú Nam

Trong chương trình, các đại biểu đã được nghe báo cáo về quá trình tổ chức và xây dựng mô hình CLB. Theo đó, để xây dựng mô hình CLB, từ ngày 14/9/2023, Trung Tâm Văn hóa – Điện ảnh đã khai giảng 02 lớp truyền dạy xây dựng mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày tại xã Lạc Nông và Phú Nam. Lớp có hơn 40 học viên đều là những người dân tộc Tày trên địa bàn 2 xã. Trong thời gian 5 ngày, các học viên đã nắm được nội dung cơ bản và thực hành tốt cách trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như: Hát then, đàn tính, hát quan làng… Các học viên của lớp học cũng chính là thành viên của CLB sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày.
Việc thành lập Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày là việc làm ý nghĩa nhằm tạo không gian sinh hoạt vui tươi, lành mạnh, đưa hát Then - đàn Tính vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, có chiều sâu và tiếp tục được nhân rộng, qua đó bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Câu lạc bộ được thành lập và ra mắt thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, địa phương để những bài hát dân tộc Tày vang vọng, hòa chung với tiếng hát của các dân tộc, tạo nên sự đa dạng văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Mê. Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng, phát triển, nỗ lực truyền dạy văn hóa dân gian dân tộc Tày cho các thế hệ trẻ, qua đó góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Trọng Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập