Hướng dẫn - Mẫu cung cấp thông tin

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin

06/12/2019 00:00 185 lượt xem

Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018, Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Nội dung chi tiết: Nghị định 13/2018/NĐ-CP


Tin khác

Thống kê truy cập