Liên đoàn lao động

Liên đoàn Lao động Bắc Mê đồng hành cùng người dân cải tạo vườn tạp

04/07/2023 09:17 51 lượt xem

Nhiệm kỳ qua, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào của ngành, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê còn tích cực phát động nhiều phong trào thi đua đồng hành cùng người dân trong huyện cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững.

Liên đoàn Lao động Bắc Mê đồng hành cùng người dân cải tạo vườn tạp

Ngay từ khi Nghị quyết 05 được triển khai tại các địa phương, Liên đoàn lao động huyện đã phân công tới mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở, lựa chọn 1 mô hình để thực hiện với tinh thần: Mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc và nhân dân tích cực cải tạo vườn tạp.
Bên cạnh đó Liên đoàn lao động huyện còn phát động tổ chức Công đoàn cơ sở, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hỗ trợ trên 70 hộ gia đình, cải tạo được gần 20 nghìn mét vuông vườn tạp theo nhu cầu thực tế của gia đình như: San lấp, kè mặt bằng, trồng rau màu, cây ăn quả các loại, các Công đoàn cơ sở còn tập trung hỗ trợ về ngày công lao động; hướng dẫn kỹ thuật, quy trình cải tạo vườn tạp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Mỗi công đoàn cơ sở tại các xã, thị trấn đều lựa chọn 1 hộ để giúp đỡ cải tạo vườn tạp, thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó có cơ sở triển khai đến các hộ khác.

Qua quá trình triển khai, các tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện rất đồng tình hưởng ứng, coi đây là việc làm thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết của tỉnh, huyện vào thực tế địa phương, đồng thời để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và người dân vươn lên thoát nghèo. Đến nay, một số vườn tạp được Liên đoàn lao động huyện trực tiếp hỗ trợ đã cho thu nhập, đời sống người lao động từng bước được cải thiện.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập