Hội đồng nhân dân

Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Bắc Mê khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026

23/07/2021 14:32 153 lượt xem

Trong 2 ngày 21-22/7, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Bắc Mê.

Kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Bắc Mê khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026
Toàn cảnh kỳ họp thứ Hai HĐND huyện Bắc Mê khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Bắc Mê đã bám sát kế hoạch phát triển KT-XH, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển KT-XH toàn diện, giữ vững quốc phòng, an ninh địa phương. Tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỳ họp thứ Nhất Hội đồng nhân dân huyện và các xã, thị trấn. Kết quả, trong 13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao có 4 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 3 chỉ tiêu đạt 90% đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt 50%; 4 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Riêng 47 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND huyện giao, có 08 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên; 08 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%; 04 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chương trình xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bà Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: đánh giá và có giải pháp triệt để hơn đối với số Hợp tác xã không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc ngừng hoạt động, vấn đề này đã tồn tại từ lâu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; đánh giá cụ thể việc triển khai thực hiện các sản phẩm OCOP trong năm 2021, việc đánh giá, thực trạng sản phẩm chưa rõ để có giải pháp thực hiện đạt theo kế hoạch năm 2021 đề ra; tình trạng thiếu nước sản xuất trong nông nghiệp do khai thác rừng đầu nguồn; Chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chậm,......
Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thông qua 23 văn bản, trong đó có 15 báo cáo, 7 tờ trình. Thông qua các dự thảo Nghị quyết: về ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ban hành Nội quy kỳ họp; Chương trình giám sát năm 2022; thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết giải thể Phòng Y tế huyện Bắc Mê.

Ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ hợp Ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị: HĐND –UBND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các cấp, các ngành cần tập trung, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy về kiên trì thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, để ổn định và phát triển đất nước, địa phương trong điều kiện bình thường mới; Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn cần quán triệt và bám sát vào Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ năm 2021, chủ động rà soát và bổ sung thêm các giải pháp cụ thể để chỉ đạo, điều hành triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chưa triển khai quyết liệt, các chỉ tiêu còn đạt thấp trong 6 tháng đầu năm 2021, bảo đảm thực hiện hoàn thành vượt mức, hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã xác định trong năm 2021. Chỉ đạo xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò, chức trách, nâng cao trách nhiệm và khơi thông cơ chế phối hợp giữa các ngành, các xã, thị trấn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện; giải quyết ngay các tồn tại, vướng mắc, sai sót trong công tác quản lý đất đai; công tác quản lý các công trình, dự án triển khai trên địa bàn; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong cấp phép xây dựng, san ủi mặt bằng trên địa bàn các xã, thị trấn; Tuyên truyền, vận động, tổ chức tiếp xúc, đối thoại giải quyết kịp thời các vướng mắc trong triển khai dự án hỗ trợ ổn định dân cư (DA01) Dự án tái định cư lòng hồ thủy điện Tuyên Quang; thu hồi đất để triển khai dự án chế biến dược liệu và nông sản của Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng... Rà soát, bổ sung, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phối hợp thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để phát sinh các vụ việc khai thác lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, nguồn kinh phí 6 tháng đầu năm còn đạt thấp. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021 - 2022; hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2021; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; nâng cao chất lượng triển khai cải tạo vườn tạp. Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tập trung nâng cao chất lượng và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, đồng thời giám sát chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các cơ quan liên quan phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về kết quả kỳ họp; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2021.

Phương Thảo: huyện Bắc Mê

Tin khác