Thông tin tuyên truyền

Huyện Bắc Mê đẩy mạnh các hoạt động truyền thông “Tháng cao điểm vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân”

06/06/2024 10:46 48 lượt xem

Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; trong đó chọn tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Huyện Bắc Mê đẩy mạnh các hoạt động truyền thông “Tháng cao điểm vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân”

Tháng 5 năm 2024 là năm thứ năm huyện Bắc Mê triển khai tổ chức thực hiện Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân. Do vậy việc tổ chức Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, BHYT - Trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia; đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, người lao động và người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, giúp người dân được tiếp cận, thụ hưởng những chính sách BHXH, BHYT. BHXH huyện Bắc Mê đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; cụ thể đã tham mưu ban bành kế hoạch số 21-KH/BTGHU ngày 19/4/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền, định hướng về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Bắc Mê giai đoạn 2024-2025; Bảo hiểm xã hội huyện đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động nhân dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng việc tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại các xã/thị trấn, thôn/tổ dân phố; lập các nhóm nhỏ tuyên truyền, vận động trực tiếp tại hộ gia đình, khu dân cư; tuyên truyền bằng các ấn phẩm trực quan; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; tổ chức tuyên truyền trên mạng xã hội…

Khởi đầu của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân tại huyện Bắc Mê là chuỗi hoạt động truyền thông trực quan với hơn 20 băng rôn, phướn tuyên truyền cùng các khẩu hiệu mang thông điệp về chính sách BHXH, BHYT được treo tại các trục đường chính của các xã/thị trấn, nơi có đông người qua lại; tại trụ sở cơ quan BHXH, chạy khẩu hiệu truyền thông về chính sách BHXH, BHYT trên bảng điện tử của BHXH huyện.

Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại trực tiếp. Đây là một trong những hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả của huyện nhằm vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Cùng với việc tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, người dân còn được giải đáp các thắc mắc về mức hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện, lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình; những hạn chế của việc nhận BHXH một lần, ý nghĩa của việc sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, các thông tin về chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam…Trong tháng, BHXH huyện đã phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các xã/thị trấn tổ chức được 08 hội nghị truyền thông về chính sách BHXH, BHYT thu hút được gần 500 người tham dự. Sau các hội nghị đã phát triển được 80 người tham gia BHXH tự nguyện (trong đó: 60 người tham gia mới và 20 người đăng ký tham gia lại sau khi đã dừng đóng).

Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại xã Yên Cường, huyện Bắc Mê

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Du lịch; các trạm truyền thanh các xã/thị trấn tăng cường tần suất, thời lượng tuyên truyền, phổ biến những nội dung quan trọng của Luật BHXH, Luật BHYT; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phát thanh đến các vùng sâu, vùng xa để phục vụ bà con người dân tộc; đồng thời, thực hiện truyền thông trên môi trường internet như: Zalo OA, fanpage BHXH huyện, fanpage của các hội, đoàn thể, cơ quan, ban, ngành, đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh Hà Giang; có hơn 102 lượt chia sẻ bài viết của viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh tại cơ sở với 104 lượt. Nhằm lan tỏa nội dung, ý nghĩa, lợi ích của các chế độ BHXH, BHYT. Đặc biệt là quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.