Xúc tiến đầu tư

Huyện Bắc Mê quản lý và khai thác tốt các công trình thủy lợi

08/10/2018 00:00 635 lượt xem

Những năm qua, các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện Bắc Mê đã và đang phát huy hiệu quả, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và sản xuất, góp phần mang lại những mùa vàng no ấm cho người dân. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, hàng năm, huyện đều triển khai duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương trên địa bàn.

Xác định được tầm quan trọng của nước phục vụ cho nông nghiệp, nhiều năm qua từ những nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh huyện Bắc Mê đã xây dựng được 167 công trình thủy lợi vừa và nhỏ có tổng chiều dài trên 132 km; trong đó 90,652 km đã được kiên cố hóa kênh mương tại 13 xã, thị trấn đảm bảo việc điều tiết và đáp ứng nguồn nước tưới tiêu cho trên 2.755 ha. Trong đó vụ xuân là 876 ha và vụ mùa 1.899 ha. Vào đầu mỗi vụ sản xuất, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung triển khai công tác phòng, chống hạn cho cây trồng và thống kê hiện trạng các công trình thủy lợi để có kế hoạch duy tu, sửa chữa. Các công trình thủy lợi tập trung tại một số xã trọng điểm về trồng lúa  như: Yên Định, Minh Sơn, Minh Ngọc, Lạc Nông, Phú Nam, Yên Phong và thị trấn Yên Phú. Để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn, bên cạnh việc đầu tư xây mới thì Bắc Mê rất chú trọng đến việc tu sửa, bảo dưỡng các công trình thủy lợi. Qua đó, các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng và phát huy tối đa hiệu quả đáp ứng tốt nhu cầu nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thời gian qua, huyện Bắc Mê đã hỗ trợ xi măng và một phần kinh phí, số còn lại tổ chức tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu để tu sửa và nâng cấp một số tuyến kênh mương xuống cấp, đảm bảo nguồn nước phục vụ cho công tác tưới tiêu. Nhờ quản lý và khai thác tốt các công trình thủy lợi mà các địa phương trong huyện đã thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh từng tiểu vùng. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực, thủy sản của huyện tăng dần qua từng năm.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Lý Hải Vĩnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Mê cho biết: Ủy ban nhân dân huyện đã giao trách nhiệm cho Phòng và UBND các xã, thị trấn có công trình thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng theo quy định. Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công để nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương các công trình thủy lợi; chỉ đạo các thủy nông viên cơ sở làm tốt công tác quản lý hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo phát huy hiệu quả công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức bảo vệ công trình thủy lợi và tích cực tham gia duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi của huyện, các xã, thị trấn trực tiếp hưởng lợi từ các chương trình, dự án đầu tư thủy lợi cần chủ động tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời những sự cố nhỏ để có phương án sửa chữa và thường xuyên báo cáo với cơ quan chuyên môn có hướng khắc phục. Có như vậy mới phát huy hiệu quả sử dụng công trình sau đầu tư, góp phần đảm bảo năng lực tưới, tạo điều kiện cho việc mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tại địa phương.


Tin khác

Thống kê truy cập