Chính trị

Họp Ban chỉ đạo bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

14/01/2022 08:54 55 lượt xem

Ngày 11/1/2022, Huyện ủy Bắc Mê họp Ban chỉ đạo bài trừ các hủ lục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có các đồng chí: Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Triệu Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTQ huyện; Bồn Văn Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy;  Đặng Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; Nông Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Phú.

Họp Ban chỉ đạo bài trừ các hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Mê một số Dân tộc thiểu số vẫn còn tồn tại các hủ tục lạc hậu, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng, sức khỏe của con người, gây mất vệ sinh môi trường, lây nhiễm dịch bệnh và lãng phí như: vẫn còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tục kéo vợ; mê tín, dị đoan, cúng bái khi trong nhà có người ốm đau; trong tang ma còn giết mổ nhiều gia súc, gia cầm, uống nhiều rượu, để người chết trong nhà nhiều ngày, chưa đưa người chết vào áo quan, việc chôn cất người chết còn nông; làm chuồng trại gia súc ngay ở gần nhà, không có nhà vệ sinh, vứt xả rác bừa bãi…
Tại buổi họp đã trình bày Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Mê, giai đoạn 2021 – 2025. Thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Mê, giai đoạn 2021-2025 gồm 30 thành viên. Trong đó đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Tuân làm Trưởng Ban chỉ đạo.
Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh. Các xã, thị trấn cần phải khẩn chương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bí thư huyện ủy Bùi Văn Tuân nhấn mạnh: cần phải nhận diện, đánh giá các yếu tố, nhân tố nào thay đổi xóa bỏ. Tăng cường sự lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ban hành các Quy định cụ thể nhất là đối với cán bộ, đảng viên, giữ các chức vụ. Cần phải có chương trình cụ thể riêng đối với từng cơ quan đơn vị, các ngành đoàn thể, về chấp hành trong việc cưới, việc tang và có những quy định cụ thể để gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện, trước khi triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Quan tâm các giải pháp hỗ trợ về kinh tế đối với những vùng đặc biệt khó khăn trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt là xóa bỏ hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Các xã, thị trấn sớm ban hành quy chế hoạt động, chọn việc làm cụ thể để triển khai thực hiện. Các cơ quan lực lượng vũ trang, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh có chương trình thực hiện riêng. Các cơ quan đơn vị ban hành quy chế hoạt động mang tính định lượng cụ thể, để triển khai thực hiện. Trong quý I, Ban dân vận Huyện ủy chủ trì làm rõ việc nhận diện về các hủ tục lạc hậu, nhất là tại cơ sở như: tang ma, cúng giỗ, sinh đông con… thống nhất cao để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó cũng nhận diện các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để nhân rộng duy trì. Tiến tới nhận diện qua các năm để triển khai trong cả giai đoạn. Xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhưng cần thực hiện bền bỉ, lâu dài, bài bản, khoa học hiệu quả, gắn xóa bỏ hủ tục lạc hậu với bảo tồn giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng thường xuyên liên tục, với nhiều hình thức. Nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò là chủ thể của người dân, thành lập các tổ dân vận trong đó có cán bộ xã, thị trấn, gắn trách của các tổ hội đoàn thể. Phát huy vai trò của người có uy tín, trong dòng họ…Triển khai sâu rộng trong hệ thống trong các trường học toàn ngành giáo dục. Triển khai sâu rộng các Quy ước, Hương ước đến tận các hộ gia đình. Ban Dân vận hoàn thiện Đề án cải tiến các lễ tang bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Các thành viên tiếp tục đóng góp chỉnh sửa bổ sung để hoàn thành Quy chế chung sớm ban hành, để triển khai thực hiện.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác