Nông thôn mới

Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới

16/10/2020 07:00 141 lượt xem

Chiều ngày 15/10, UBND huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo làm công trình vệ sinh, thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; Phòng Tài chính Kế hoạch; Lãnh đạo Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh huyện. Hội nghị được triển khai trực tuyến với điểm cầu các xã: Đường Âm, Đường Hồng, Phú Nam, Yên Phong, Minh Ngọc, Phiêng Luông, Yên Định, Lạc Nông.

Theo Quyết định số 338/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện Bắc Mê được phân bổ kinh phí hỗ trợ 2,4 tỷ đồng cho 444 hộ nghèo tại các xã làm nhà vệ sinh, mẫu nhà chung theo tiêu chuẩn 4c, móng nhà kết hợp với bể tự hoại, xây gạch bê tông, mái lợp Fibroximăng…. Tổng dự toán là 10.982.000 đồng/1 hộ, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ 50%, tương đương 5.400.00 đồng; Hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, tương đương 2.700.000 đồng. Cụ thể số hộ nghèo được hỗ trợ tại các xã là: Xã Yên Định 81 hộ; Minh Ngọc 72 hộ; Yên Phong 24 hộ; Lạc Nông 89 hộ; Phú Nam 72 hộ; Đường Âm 34 hộ; Phiêng Luông 74 hộ; Đường Hồng 24 hộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ấu Quốc Công, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã quan điểm triển khai phương án đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến hộ nghèo cận nghèo, chính vì vậy cần phải khẩn trưởng triển khai thực hiện cần có sự vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền các đoàn thể và ngành chức năng của xã, cần phải tổ chức họp thôn công khai số tiền và lựa chọn đúng số hộ thực sự có nhu cầu hỗ trợ làm nhà vệ sinh, tâm huyết để làm và thụ hưởng, sớm triển khai giải ngân để hoàn thành. Rà soát thống nhất hộ cần được hỗ trợ gửi danh sách hộ nghèo, cận nghèo về phòng tài nguyên môi trường trước ngày 30/10, để UBND huyện phê duyệt. UBND các xã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Tập trung vào một số thôn gắn với thực hiện làng văn hóa du lịch, thôn điển hình xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng để công trình mang tính bền vững lâu dài. Hướng dẫn đôn đốc các hộ thực hiện, phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 15/12 để đưa vào sử dụng, hoàn thành thanh quyết toán. Đảm bảo tối đa thiết kế định hình công trình đảm bảo đúng với quy định của tỉnh.


Tin khác