Hội đồng nhân dân

Hội nghị thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khoá IX

03/06/2024 11:05 58 lượt xem

Ngày 28/5, HĐND huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Đồng chí Nông Văn Tuyến, Ủy Viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND huyện khoá IX

Dự kiến kỳ họp HĐND huyện Bắc Mê lần thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trong 2 ngày 2-3/7/2024. Tại kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND huyện, các cơ quan tư pháp; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và công tác tổ chức cán bộ.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Văn Tuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện đề nghị Văn phòng HĐND- UBND tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức xong Kỳ họp trước ngày 20/6; UBND huyện tiếp tục chủ động rà soát lại và thống nhất các đầu điểm công trình cần điều chỉnh, thuộc thẩm quyền theo quy chế, cần vận hành ngay đảm bảo quy trình và các nội dung để trình kỳ họp. Văn phòng HĐND - UBND làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trước trong và sau kỳ họp các nội dung trình tại kỳ họp.

Phương Thảo: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập