Thông tin tuyên truyền

Hội nghị phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án 1371 tại xã Yên Định

22/05/2024 03:24 30 lượt xem

Thực hiện Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở năm 2024. Ngày 14.5, Ban chỉ huy quân sự huyện Bắc Mê phối hợp với UBND xã Yên Định tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án 1371 tại thôn Nà Khuổng.

Hội nghị phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án 1371 tại xã Yên Định

Tại hội nghị các đại biểu là dân quân tự vệ, dự bị động viên và Nhân dân các dân tộc trong thôn đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp huyện triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Dự bị động viên năm 2019. Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 01/5/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ủy Hà Giang về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. 
Thông qua buổi tuyên truyền về giáo dục pháp luật theo đề án 1371 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật của người dân. Điều này giúp tạo ra một xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền giáo dục pháp luật giúp người dân nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và góp phần xây dựng đất nước. Ngoài ra, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật còn giúp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.

Trọng Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập