Chính trị

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính

14/01/2022 08:56 50 lượt xem

Chiều ngày 11/1/2022, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin huyện Bắc Mê, tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo; Đồng chí Ma Văn Tỏe, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính

Trong năm 2021. Việc triển khai tổ chức đánh giá cải cách hành chính được huyện tiến hành nghiêm túc, khách quan, chính xác, đảm bảo theo đúng kế hoạch; việc chấm điểm các tiêu chí dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng bảo đảm độ tin cậy cao. So với năm 2020, chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện Bắc Mê có một số tiêu chí gia tăng về điểm số và thứ hạng như: cải cách về tài chính công; cải cách về thể chế tiếp tục duy trì đạt số điểm tuyệt đối. Hầu hết các đơn vị cấp xã duy trì và thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Một số cơ quan chuyên môn huyện và các xã, thị trấn thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng và sớm trước hạn trên hệ thống dịch vụ công.
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu. Các cơ qun đơn vị, các xã, thị trấn khắc phục ngay những việc còn hạn chế yếu kém. Đề nghị Phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND tham mưu, rà soát đánh giá cụ thể rõ những điểm trừ tương đương với nội dung để hoàn thiện sâu sát báo cáo, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, quy định của cấp trên đối với từng cơ quan đơn vị, cũng như từng cá nhân phụ trách, để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Để ban hành báo cáo và ban hoành kế hoạch sớm triển khai thực hiện. Ban hành kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2021 bằng các giải pháp cụ thể thời gian thực hiện người phụ trách, 12 phòng ban và 13 xã, thị trấn, từng ngành, cũng phải triển khai kế hoạch riêng đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng chính quyền điện tử, hoàn thành xong trước ngày 20/1. Cần phải có phần lưu ý lấy tiêu chí cải cách hành chính là tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND rà soát lại thành viên và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo, chọn người giúp việc tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, máy tính và tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo. Đối với các xã, thị trấn và cơ quan đơn vị rà soát lại trình độ năng lực, trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức để tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng thực tế nhu cầu công việc. Bố trí vị trí việc làm theo năng lực chuyên môn thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hướng dẫn và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Các xã, thị trấn và các ngành cũng phải xây dựng kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ người thực hiện, thời gian thực hiện. Ban hành kế hoạch để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận với dịch vụ trực tuyến. Rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận giao dịch một cửa, để có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện tốt việc đôn đốc hoàn thành các Văn bản theo đúng kế hoạch và việc thực hiện các Văn bản đã ban hành. Nắm chức các nội dung các quy định về cải cách hành chính để triển khai thực hiện. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND thực hiện tốt đánh giá báo cáo công tác cải cách hành chính sâu về chỉ số cải cách hành chính theo 8 nội dung hướng dẫn. Thường xuyên nhắc nhở công tác cải cách hành chính của các ngành và các xã, thị trấn, duy trì hoạt động đều, hiệu quả, bền vững. Duy trì thực hiện chữ ký số, Trang thông tin điện tử từ huyện đến cơ sở.
Tại hội nghị đồng chí Ma Văn Tỏe, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị. Thời gian tới các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn cần kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính các xã, thị trấn. Tổ chức hội thi về cải cách hành chính, công khai các thủ tục, ban hành các kế hoạch về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát hệ thống máy tính để nâng cấp thay thế đáp ứng xu thế phát triển công nghệ số hóa. Thực hiện tốt việc đăng tải kịp thời các tin, bài lên trang thông tin điện tử đảm bảo tính thời sự. Thực hiện tốt việc ký kết với đơn vị cung ứng đường truyền, đảm bảo liên tục trao đổi thông tin kết nối mạng Internet. Mở các lớp tập huấn chuyên đề về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách. Đặt tiêu chí về công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với nhiệm vụ công việc. Đánh giá kết quả cải cách hành chính cụ thể theo tháng, theo quý. Tiếp tục triển khai Kế hoạch 194 của huyện về cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác