Chính trị

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025

30/09/2021 11:19 190 lượt xem

Ngày 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 và cho ý kiến, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 9 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế phát triển khá, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra có 7/13 chỉ tiêu tỉnh giao đạt trên 90%; 31/47 chỉ tiêu theo Nghị quyết BCH đảng bộ huyện giao đạt trên 70%. các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phát triển đảng viên, đến nay đã kết nạp được 81/132 đảng viên mới, đạt 61,4% kế hoạch, tăng 53 đảng viên so với cùng kỳ năm 2020…Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm một số khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng bộ huyện.
Tại hội nghị đã cho ý kiến, thông qua các báo cáo về: Kết quả công tác lãnh đạo của BTV Huyện ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Cho ý kiến thống nhất về nội dung, chủ trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tập trung thu hoạch vụ mùa, triển khai vụ đông; thành lập các tổ hợp tác; triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp; đánh giá các sản phẩm OCOP; nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; chủ động, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho cây trồng, vật nuôi; quyết tâm khoanh vùng, dập dịch viêm da nổi cục và dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường biện pháp phòng, chống cháy rừng, cháy nhà trong mùa khô và phòng, chống thiên tai; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, không để phát sinh vi phạm. Thực hiện tốt công tác vận động học sinh tới trường; quan tâm hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các NQ chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Thảo: Huyện Bắc Mê

Tin khác