Chính trị

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 8 (mở rộng)

14/07/2021 15:59 219 lượt xem

Ngày 13/7, BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) để đánh giá tình hình phát triển KT - XH, QP - AN; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự còn có thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy phụ trách theo dõi huyện.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 8 (mở rộng)
Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Mê lần thứ 8, khóa X ( mở rộng)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Huyện ủy; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Theo đó, có 13 chỉ tiêu UBND tỉnh giao đã có 4 chỉ tiêu đạt 100% trở lên; 3 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Trong 47 chỉ tiêu huyện giao có 19 chỉ tiêu chủ yếu, 28 chỉ tiêu cụ thể, có 8 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 8 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 100%, 4 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 70%, 6 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 3 chỉ tiêu không đánh giá tỷ lệ % , 18 chỉ tiêu tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm. Lĩnh vực văn hoá - xã hội được duy trì và phát triển; các chính sách xã hội, chính sách với người có công tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, 6 tháng đầu năm 2021 đã kết nạp được 34 đảng viên mới, công nhận đảng viên dự bị thành chính thức cho 42 đồng chí; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 3.937 đảng viên. Hoạt động chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Mê cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: tình trạng vi phạm về khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để; một số khoản thu đạt thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp,…
Hội nghị đã đề ra các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; trong đó, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa - giáo dục, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM…

Đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư huyện ủy đề nghị cả hệ thống chính trị trong toàn huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X. Tập trung triển khai hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo kế hoạch tỉnh giao (150,0 ha); tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt phong trào trồng rừng kinh tế theo định hướng của huyện. Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp hoàn chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP; triển khai cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững, tổ chức tập huấn, tư vấn cho các hộ gia đình về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; làm tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và thực hiện có hiệu quả dự án hỗ trợ ổn định đời sổng dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác lâm sản trái phép theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo: huyện Bắc Mê

Tin khác