Hội đồng nhân dân

HĐND huyện giám sát UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

07/10/2021 14:52 42 lượt xem

Chiều ngày 1/10, HĐND huyện Bắc Mê thực hiện chương trình giám sát UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện từ 1/9/2020 đến 30/6/2021. Đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát. Dự buổi giám sát có đồng chí Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và một số ngành liên quan.

HĐND huyện giám sát UBND huyện về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

Qua giám sát cho thấy, UBND huyện đã chủ động ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định; quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Từ 1/9/2020 đến 30/6/2021 đã tiếp nhận 208 đơn thư, kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết 146 đơn, 62 đơn không đủ điều kiện xử lý. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc chấp hành pháp luật về công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: vẫn còn một số vụ việc để tồn đọng, kéo dài; công tác phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân có lúc, có việc chưa chặt chẽ…
Phát biểu kết luận buổi giám sát đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đề nghị UBND huyện tổ chức, sắp xếp, lựa chọn và bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư phải đáp ứng được đầy đủ trình độ, năng lực, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời; hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp huyện; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư của Ủy ban nhân dân huyện, các xã, thị trấn; Làm tốt công tác phân loại đơn thư để có cơ sở, phương án giải quyết cho phù hợp, đúng luồng, đúng tuyến, đúng việc, đúng đối tượng; cần được tập huấn, hướng dẫn, giải quyết khó khăn vướng mắc; Kiểm tra, thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; Chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn bảo đảm hệ thống sổ sách và việc ghi chép đúng quy định; thực hiện công tác lưu trữ công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Dành thời gian thỏa đáng để xử lý, giải quyết từng vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; việc xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập các tổ giải quyết; xây dựng trình tự, thủ tục, phương pháp, lực lượng, thời gian, địa điểm…. Phải có chế độ thông tin, công khai trong công tác giải quyết đơn thư; Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại, hòa giải và quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí thực hiện công tác hòa giải; đánh giá, chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng, lợi dụng công tác hòa giải ở cơ sở; rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở thôn, tổ dân phố; Tăng cường chỉ đạo đối với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của huyện; các xã, thị trấn; phân loại, phân tích, nghiên cứu đơn thư để có hướng lựa chọn tập trung tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật (lĩnh vực đất đai; địa bàn nóng, phức tạp); chỉ đạo, quản lý và sử dụng kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên của cơ sở.

Phương Thảo: Huyện Bắc Mê

Tin khác