Kinh tế

Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Mê đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế

16/05/2016 00:00 349 lượt xem

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Mê đã có nhiều hoạt động thiết thực để giúp hội viên nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần tích cực vào thực hiện công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Mê có trên 1.321 hội viên, sinh hoạt ở 15 cơ sở hội. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB huyện đã làm tốt công tác tập hợp hội viên, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Để xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, các cấp Hội CCB huyện đã chú trọng công tác tập hợp, thu hút các CCB tham gia vào Hội. Mọi hoạt động của Hội đều tập trung hướng về cơ sở, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên, gắn kết hội viên với tổ chức Hội bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”. Trong 5 năm, Hội đã tổ chức triển khai quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ hội viên. 100% cán bộ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở các lớp tập huấn công tác Hội cho cán bộ, hội viên…

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, các cấp Hội CCB trong huyện đã tập trung đẩy mạnh nhiều nội dung như: Tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế điểm... Ngoài ra, Hội đã ký kết  với Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cây trồng mang lại lợi nhuận cao. Hiện nay, Hội CCB huyện đang quản lý 47 tổ tiết kiệm & vay vốn, 1.717 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 38 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình do CCB làm chủ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất hàng hoá, mở rộng trang trại, quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ…Đi đầu trong phong trào này là Hội CCB xã Đường Âm nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả… góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Điển hình như CCB Chẩu Văn Lằm ở thôn Đoàn Kết có 10 con trâu, bò, 23 con dê, mỗi năm xuất bán 1-2 con trâu, bò và 10 con dê thu trên 50 triệu đồng để đầu tư cho con cái ăn học và mở rộng diện tích ruộng bậc thang.

Cũng như CCB Chẩu Văn Lằm ở thôn Đoàn Kết, Chi hội trưởng Chi Hội CCB Nguyễn Xuân Ất ở thôn Bản Loòng đầu tư đào ao nuôi cá, nuôi 25 con dê và trồng trên 5 ha rừng; Phó chủ tịch Hội CCB xã Trần Văn Mau ở thôn Nà Thấng xã Đường Âm là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng mô hình trang trại khép kín cả chăn nuôi và trồng trọt mang lại thu nhập hàng năm trên 100 triệu đồng…

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Hội còn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau bằng việc xây dựng quỹ hội, quỹ đồng đội đạt trên 157 triệu đồng giải quyết luân phiên giúp hội viên vay vốn sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, xóa nhà tạm, giúp hội viên chuyển đổi ngành nghề… Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhiều hội viên từng bước được nâng lên rõ rệt. Năm 2015 số gia đình hội viên nghèo chiếm tỷ lệ 17,1%, gia đình hội viên có mức sống khá chiếm 25% và hội viên hộ trung bình trên 60%...

Thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế đã giúp cho lực lượng CCB huyện gắn bó với Hội và tích cực tham gia các phong trào khác ở địa phương. CCB luôn đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo; tham gia hòa giải, quản lý, giáo dục thanh - thiếu niên hư tại địa phương và tích cực xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, cùng với các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong toàn huyện, những hoạt động thiết thực của Hội Cựu chiến binh Bắc Mê đã có những đóng góp không nhỏ vào sự đổi thay của bộ mặt nông thôn tại địa phương. Trên bước đường xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương trong toàn huyện luôn in đậm dấu ấn của những người cựu chiến binh.


Tin khác

Thống kê truy cập