Kinh tế

Chi bộ Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện: Đại hội đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2017

01/05/2015 00:00 262 lượt xem

Nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi bộ tập trung lãnh đạo Đảng viên và cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho các chủ đẩu tư và tham mưu UBND huyện thực hiện “ Quy trình giải quyết hồ sơ chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện”.

 Nhiệm kỳ 2012 – 2015, Chi bộ tập trung lãnh đạo Đảng viên và cơ quan thực hiện tốt công tác tham mưu bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho các chủ đẩu tư và  tham mưu UBND huyện thực hiện “ Quy trình giải quyết hồ sơ chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện”. 


Tin khác

Thống kê truy cập