Liên đoàn lao động

Các cấp Công đoàn huyện Bắc Mê tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

10/07/2023 09:56 39 lượt xem

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn huyện, hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với sự chung tay, góp sức của đông đảo công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn ngày càng khởi sắc.

Các cấp Công đoàn huyện Bắc Mê tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Với chức năng, vai trò của mình, các cấp công đoàn đã tập hợp, khuyến khích, vận động đoàn viên, công nhân viên chức người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tính chủ động, sáng tạo, gương mẫu tham gia các hoạt động, ra sức thi đua bám sát nội dung và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, chủ động lựa chọn những nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, đóng góp ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng về đường giao thông, thuỷ lợi, nhà văn hóa... của các xã được cải thiện đáng kể.
Trong nhiệm kỳ qua Liên đoàn Lao động huyện Bắc Mê đã huy động được trên 7 nghìn công lao động, mở mới trên 10 nghìn km đường giao thông thôn bản, đổ bê tông trên 5 km đường nông thôn, vận động đoàn viên công đoàn hiến trên 5 nghìn mét vuông đất làm đường giao thông, nhà văn hóa, trụ sở thôn….. Để nâng cao nhận thức của người dân ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, tổ chức tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, giúp cán bộ, viên chức, người lao động hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thực hiện tiêu chí  trong xây dựng nông thôn mới nhất là tại công đoàn cơ sở.
Với sự nỗ lực và vào cuộc đồng bộ của các cấp công đoàn, chương trình đã trở thành một phong trào rộng lớn, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về xây dựng nông thôn mới. Công tác huy động sức dân tham gia xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn được quan tâm và đẩy mạnh, người dân đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới. 

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập