Chính trị

Bí thư Huyện ủy Phạm Thị Hồng Yên làm việc với thị trấn Yên Phú

10/06/2024 14:33 32 lượt xem

Ngày 06/06, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê có buổi làm việc với thị trấn Yên Phú. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Đoàn công tác cấp ủy huyện phụ trách thị trấn Yên Phú.

Bí thư Huyện ủy Phạm Thị Hồng Yên làm việc với thị trấn Yên Phú

Tại buổi làm việc Thường trực Đảng ủy thị trấn báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thị trấn kết nạp được 10/17 đảng viên, đạt 58,8%, thực hiện triển khai sử dụng sổ tay đảng viên điện tử được 355/575 đảng viên đạt 58,3 %. Hoạt động Hội đồng nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội duy trì hoạt động hiệu quả. Ra quân thực hiện cải tạo vườn tạp được 8 vườn. Thực hiện phong trào mỗi tuần một việc trong xây dựng nông thôn mới được 141 buổi, với trên 8.800 người tham gia. Trong 6 tháng đầu năm có 4 chỉ tiêu đạt trên 100% là tỷ lệ đô thị hóa, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tham gia bảo hiểm y tế. Có 11 chỉ tiêu đạt 100% là: Tổng sản lượng lương thực có hạt, giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch, tỷ trọng chăn nuôi, tỷ lệ dân cư được sử dụng điện sinh hoạt, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh hàng ngày, tỷ lệ cơ quan đạt an ninh trật tự, tỷ lệ che phủ rừng, tỷ lệ dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ chất thải rắn tại trung tâm được xử lý…  
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hồng Yên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị. Trong 6 tháng cuối năm thị trấn cần tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội chi bộ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì nâng cao chất lượng số lượng sổ tay điện tử đảng viên. Đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn chương trình dự án dân tộc thiểu số miền núi và chương trình dự án nguồn vốn giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Thực hiện tốt quản lý đất đai. Tuyên truyền phát huy chương trình đóng bảo hiểm xã hội trong nhân dân. Thực hiện tốt quản lý chỉnh trang đô thị. Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ gia đình đủ điều kiện, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt nghiệm thu, quản lý, sử dụng các công trình xây dựng đã được nhà nước đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền xã hội hóa chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn.

Đức Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập