Tin địa phương

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê tăng cường công tác hậu kiểm tại đơn vị sử dụng lao động

22/05/2024 03:29 727 lượt xem

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê tăng cường công tác hậu kiểm tại đơn vị sử dụng lao động

Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; đồng thời đối chiếu việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Bắc Mê năm 2024; Quá đó sẽ giúp người sử dụng lao động và người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN luôn đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp, hạn chế những sai sót quá trình tham gia cũng như giảm tỷ lệ nợ đọng kéo dài.  
Xác định, công tác hậu kiểm và hướng dẫn nghiệp vụ tại các đơn vị sử dụng lao động được xác định là giải pháp tích cực trong việc tăng thu, giảm tình trạng chậm đóng và răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ thể tham gia BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời ngăn chặn những hành vi lạm dụng, trục quỹ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Ngay sau khi ban hành các Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê đã thực hiện hậu kiểm và hướng dẫn nghiệp vụ năm 2024 tại 28 đơn vị sử dụng lao động và 08 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Mê (Đạt 45,6% kế hoạch năm). BHXH huyện thành lập các tổ hậu kiểm tiến hành đối chiếu số liệu, hồ sơ tham gia, hướng dẫn nghiệp vụ thu sổ thẻ và đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng các quy định về trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, cập nhật kịp thời các quy định để giải quyết đúng các chế độ cho người lao động.
Lãnh đạo BHXH huyện đã làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN các xã, thị trấn để nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024; Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, cùng đưa ra các giải pháp thực hiện công tác tuyên truyền, tập trung vào nhóm đối tượng tiềm năng như cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố, thân nhân cán bộ, công chức, viên chức, … để khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024.

Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê làm việc tại trường THCS-THPT xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Mê tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị, người lao động cố tình vi phạm, trục lợi quỹ BHXH, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đơn vị, người lao động hiểu rõ và chấp hành tốt quy định của pháp luật về chính sách BHXH.

Hà Thị Nhung: BHXH huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập