Kinh tế

Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Mê tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016

29/01/2016 00:00 448 lượt xem

Ngày 26/1, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016. Đồng chí Đặng Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Hà Giang.

Năm 2015, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Bắc Mê tập trung chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tục thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng, huy động tiết kiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác, chất lượng giao dịch tại các xã, thị trấn và hoạt động của Tổ Thư ký vay vốn. Thực hiện giao dịch lưu động hàng tháng tại 12 xã và thị trấn đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách hàng, rút ngắn thời gian của người dân trong việc giao dịch với Ngân hàng, tiết kiệm chi phí xã hội. Tính đến ngày 31/12/2015, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội là 167.302 triệu đồng với tổng số 212 tổ thư ký vay vốn, dư nợ bình quân 789 triệu/tổ vay vốn. Trong đó có 7.533 hộ vay, bình quân là 22 triệu đồng/hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban Đại diện NHCSXH huyện xác định rõ nguồn vốn, nhu cầu vốn, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, thị trấn, đôn đốc các thành viên tổ thư ký vay vốn phát huy hiệu quả các nguồn vốn cho vay. Ban Đại diện tiếp tục triển khai tập huấn cho các thành viên về nghiệp vụ tín dụng. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tín dụng, các tổ chức tín dụng vay vốn, mạng lưới tín dụng tại cơ sở, để nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thực sự phát huy hiệu quả trong nhân dân. Các thành viên Ban Đại diện thực hiện tốt kế hoạch phân công cán bộ phụ trách địa bàn, giám sát chặt chẽ các nguồn vốn vay. Thực hiện tốt chủ chương của tỉnh, huyện về cơ chế cho vay đúng đối tượng, rà soát nhu cầu vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc khơi thông, phát huy nguồn vốn tại địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các đối tượng vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt công tác giao ban, báo cáo theo tháng, quý, đánh giá mặt làm được, chưa được, từ đó rút kinh nghiệm trong những tháng tiếp theo.


Tin khác

Thống kê truy cập