Chính trị

Bắc Mê bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

05/06/2024 09:10 25 lượt xem

Ngày 3/6, Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Mê phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở. Tham gia lớp học có 40 Cựu chiến binh là các Chi hội trưởng, Chi hội phó và Phó chủ tịch Hội CCB của các xã, thị trấn.

Bắc Mê bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản về một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở; lịch sử cách mạng địa phương.
Những vấn đề được phổ biến, trao đổi tại lớp tập huấn là cơ sở giúp các cán bộ CCB cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, qui định của địa phương. Đồng thời qua lớp tập huấn, các cán bộ Hội, chi hội CCB cơ sở được trang bị thêm lý luận cũng như nghiệp vụ công tác, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội CCB các cấp phát động, phối hợp với các lực lượng tham gia giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.

Trọng Toàn: Huyện Bắc Mê

Tin khác

Thống kê truy cập