Công khai thông tin

Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các dự án hoàn thành chưa quyết toán

22/11/2019 00:00 162 lượt xem

Ngày 19/11/2019, UBND huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 733/BC-UBND v/v Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các dự án hoàn thành chưa quyết toán

Nội dung chi tiết: Báo cáo 733/BC-UBND ngày 19/11/2019


Tin khác

Thống kê truy cập