Công khai thông tin

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

05/07/2019 00:00 181 lượt xem

Ngày 26/6, UBND huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 357/BC-UBND v/v Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Nội dung chi tiết: Báo cáo số 357/BC-UBND


Tin khác

Thống kê truy cập