Công khai thông tin

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

05/07/2019 00:00 161 lượt xem

Ngày 26/6, UBND huyện Bắc Mê ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND v/v Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Nội dung chi tiết: Báo cáo số 353/BC-UBND


Tin khác

Thống kê truy cập